Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Was erledige ich wo? Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

moja nale×nosŠ

kotry zarjad

eta×a

telefon

hamtske │opjeno

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

wotstronjenje wotpadkow

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

wotstronjenje wotwody

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

p°i-, wot- a p°ezjewjenje

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

p°izjewjenje wýrowanja

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

wopismo wo p°ebywanju

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

kupanska kartka Brýzowski jýzor

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

twarske poradčowanje, p°izwolenje twara

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

Ükit Ütomow

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

wobswýdŔenje

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

wupokaz zbraÜenosŠe

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

hˇrnistwo

hˇrnistwo

horni poschod

035773 72922

dowolnosŠ za p°edkupne prawo

h│owny zarjad

horni poschod

035773 72912

wohnjoÜkit

h│owny zarjad

horni poschod

035773 72912

p°eda˝ knihow

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

wýrowanja

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

p°inoÜki za wotkrywanje a wutwar

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

swˇjbny pas

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

pohrjebne nale×nosŠe

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

wuswýdŔenje wo zadčer×enju

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

namakanki

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

p°izjewjenje nowonarodčenych

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

rˇdne wopismo

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

×o│ty mých

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

p°izjewjenje p°emys│a

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

GEZ-formular

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

runostajenje

h│owny zarjad

horni poschod

035773 72912

wopisma za row

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

zeleniÜŠa

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

le×ownostny dawk

komornistwo

p°izemjo

035773 72917

wopisma wo domjacnosŠi

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

p°idčýlenje Ŕis│a domu

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

wýrowanske wopismo

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

psyŔa marka

komornistwo

p°izemjo

035773 72917

psyŔi dawk

komornistwo

p°izemjo

035773 72917

wozjewjenje wustupa z cyrkwje

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

wobdčý│anje porokowanskich zdčýlenkow

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72915

kulturne nale×nosŠe

SKC

SKC

035773 77230

mýchi za lisŠo

kasa

p°izemjo

035773 72917

dawkowa karta, pod│o×ki za dawki

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

napominanske nale×nosŠe a nale×nosŠe w zwisku z wuwjedčenjom wusuda

komornistwo

horni poschod

035773 72918

nale×nosŠe wikow

p°emys│owy zarjad

p°izemjo

035773 72916

wotpadkowe mýchi p°eda˝

kasa

p°izemjo

035773 72917

zmýna mjenow

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

Naturschutz, Landschaftspflege

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

wjesne prawo

h│owny zarjad

horni poschod

035773 72912

personalny wupokaz

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

puŠowanski pas

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

lisŠina rentnarjow a narodninarjow

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

dok│ad wo darach

komornistwo

horni poschod

035773 72918

smjertny pad

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

smjertne wopismo

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

rjedčenje drˇhow

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

h│ubokotwarske nale×nosŠe

twarski zarjad

p°izemjo

035773 72914

zabawjenski dawk

komornistwo

p°izemjo

035773 72917

warnowanski schodče˝k za lýsne wohenje

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

wˇlby

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

registrowanje woborowinowatosŠe

p°izjewjenski zarjad

p°izemjo

035773 72916

bydlenski pjenjez

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

prˇstwa wo bydlenje

sekretariat

p°izemjo

035773 7290

p│aŠenje/p°epokazanki

komornistwo

horni poschod

035773 72918

ciwilna s│u×ba

stawnistwo

horni poschod

035773 72919

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen