Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Entwicklung von Kindergarten & Kinderkrippe Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Jako farar Matej Handrik w oktobrje 1934 Slepo wopuÜŠi, wosta fara pusta. W lýŠe 1935 zamýstnichu potom w farskich rumnosŠach nacionalsocialistisku pýstowarnju, zo bychu so m│ode maŠerje p°i twarje resp. w produkciji zasadčiŠ daŠ mˇhli. Prýdnja farska zahroda so jako hrajkaniÜŠo wuhotowa ľ z Ŕumpjelomaj, ×erdču k │a×enju, kaÜŠikom pýska a ma│ym basenkom. Do pýstowarnje sŠelechu m│ode swˇjby swoje dčýŠi, kot°i× njemýjachu dčýda a wowku abo dalÜich swˇjbnych, ki× bychu so sobu wo pjerachow starali. W februaru 1945 tudyÜa muna p°esta produkowaŠ, dokel× bu ewakuýrowana.
W lýŠe 1954 bu p°ez lýŠo ô×njowa pýstowarnjaö w ma│ej ×urli Lehmannec hosŠenca zarjadowana. Po zawrjenju rumnosŠow z wýstotnych p°iŔin p°eŠahny pýstowarnja do zarjadniskeje Üule. Ze ô×njoweje pýstowarnjeö bu 1959 pýstowarnja, kotra× bý cy│e lýto woŔinjena. Dnja 1. mýrca 1961 bu w domje Hansa Habrinka, kotry× z NDR Šekny, ×│obik zarjadowany. Tam so starachu wo dčýŠi haŔ do t°och lýt, tak zo mˇ×achu m│ode maŠerje dale na dčý│o chodčiŠ.
W lýŠe 1978 schorje wjele dčýŠi wobeju zarjadniÜŠow na bý×encu (Ruhr), tak zo dyrbjeÜe so zarjadniÜŠo bjezma│a nachwilnje zawrýŠ.
Dnja 9.6.1978 p°eŠahny pýstowarnja ze zarjadniskeje Üule do twarjenja z p│onej t°ýchu p°i starej Üuli. Dokel× bý dale a wjace mýstnow w ×│obiku trýbnych a dokel× mýjeÜe so direktnym studentam zarjadniskeje Üule mˇ×nosŠ poskiŠiŠ, swoje dčýŠi wob dče˝ zastaraŠ daŠ, zarjadowa so w zarjadniskej Üuli druhi ×│obik.
Po tym zo býchu rumnosŠe w starej Üuli p°etwarjene a p°itwar dokˇnŔeny, p°eŠahny pýstowarnja dnja 29.4.1983 do tutych rumnosŠow. RumnosŠe, kotre× pýstowarnja dotal wu×iwaÜe, buchu p°etwarjene a nowy dčýl p°itwarjeny. 20.1.1984 ×│obik tu potom zaŠahny. Dnja 7.8.1984 so druhi ×│obik zawrý. DčýŠi a personal p°eŠahnychu tohorunja do ×│obika we wsy.
Po p°ewrˇŠe liŔba porodow drastisce spadny. Z tuteje p°iŔiny a te× dla bjezdčý│nosŠe, kotrej× býchu ludčo ľ wosebje ×ony - nýtko wustajeni, liŔba dčýŠi w ×│obiku nahle spadny. Tohodla ×│obik 30.6.1993 zawrýchu a w mýrcu 2004 wottorhachu. Pýstowarnja bu nazymu 1993 z nowym tepjenjom ze zemskim p│unom wuhotowana a 1994/95 wobÜýrnje wobnowjena. Za p°itwarjeny hort swjeŠachmy w septembrje 2003 zbýhanku. Dnja 18.05.2004 p°epoda pýstowarnja rumnosŠe pod t°ýchu oficialnje hortej. Wonkowny teren, ki× bu nowy wuhotowany, bu na Mjezynarodnym dnju dčýsŠa, jako dˇsta pýstowarnja mjeno ôPfiffikusö, poswjeŠeny.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen