Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Halbendorf Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 
Halbendorf

Brzowka lei mjez Bej Wodu a Slepom. Prni raz bu wjes 1597 w kupnym zrenju Muakowskeho knjejstwa jako das Dorff Brelug mit synem freuen Kretschmer" naspomnjena. To je stare mjeno Brzowki a woznamjenja brzowy uh. Serbske mjeno Brzowka wotwoduje so wot starosowjanskeho brza.
Prnjotnje leee wjes na wyinje mjez Brzowku a Trjebinom a b wot bahnow a ukow wobdata. W 30ltnej wjnje so wjes wotpali. Po tym wjes na densniim mstnje jeno k poojcy znowa natwarichu, to wunjese jej mjeno Halbendorf. Tute mjeno so 1753 prni raz naspomnja. Brzowka, poddana Muakowskemu knjejstwu a leaca pi starej drze Choebuz-Grdk-Muakow-Zhorjelc-Wrcaw-Krakw, doiwi w zaych toch ltstotkach njemrne asy. Sydomltna wjna zawostaji swoje sldy; Napoleonowe wjska na tam- a wropuu we wsy kamprowachu.
W le 1786 so wjes znowa ha na dw brni wotpali. Z pomocu wobydlerjow susodnych gmejnow a pjenjez hrabje Pcklera-Muakowskeho bu zaso natwarjena. Brzowka dsta cyle runu wjesnu drhu, pi kotrej na kdym boku domy z erwjeneho cyhela nastachu. Chlwy a hrde natwarichu po wstym systemje, tola nic runje, ale zasunjene. Dw le pozdio postajichu hrabi Pcklerej za jeho podpru wosrjed wjesneje drhi pomnik. Z piin wobchada bu pomnik 1808 wotstronjeny a so po tym nhde zhubi. Jako dopomnjenku na tutn podawk bu 1937 hie eksistowacy obelisk postajeny.

Brzowka sua tohorunja do Slepjanskeje wosady. Di chodachu w Dwinje do ule, doni njebu 1911 ula w Brzowce natwarjena. Mjeztym stej zakadna a srjedna ula w Slepom ka te gymnazij w Bej Wode pisunej ulskej stejnii.

Nhdy postajowae napohlad Brzowki wtrnik pi delnim puu do Slepoho, kotry ha do 1914 dae. Po 1945 bu wottorhany. Wot 1. januara 1999 stej Dwin a Brzowka do jedneje gmejny zjednoenej.

Densa suatej k powabkam kniny Dwinski Lsny jzor a Brzowski jzor, ki nasta z nhdyeje jamy. Tutn 2 km dohi a 0,5 km roki jzor sua k najrjeim kupanskim jzoram uicy. Woerstwjenio lei w pasmje kitaneje krajiny, dl jzora a pibrjh suitej zamram pirodokita, to rka, zo smda so tam jeno pcy a kolesowarjo pohibowa. to chce tu swj dowol peiwi, tu witko namaka. Kupanske wjesela, camping, puowanje, sport a hrajkanje a hrae steja tu na prnim mstnje. Wopytowar me na najwelakorie wanje wdnemu dnjej wuekny a so wot pirody, krajiny a ludi tu zaplei da.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen