Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Gro▀ DŘben Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 
Groß Düben

Serbske mjeno Dčýwin, wot kotreho× so nýmske mjeno DŘben wotwodčuje, woznamjenja sydliÜŠo wýsteho Dčýwa, jeli so na wosobowe mjeno wrˇŠo wjedče, abo wjes Ŕeladnicow, jeli so wot deva = knje×na wotwodčuje. Poslednja wersija powo│uje so na fakt, zo buchu prjedy holcy za s│u×bu na knjejskich wudworach wupytane a k s│u×bje nuzowane. Zo bychu tutej nanuŠenej s│u×bje wuŠeknyli, schowachu so nýkotre holcy w lýsu ľ tam, hdče× je dčensa wjes Dčýwin. Archeologiske namakanki dopokazuja wobsydlenje dčensniÜeho mýstna Dčýwina hi×o w bronzowym Ŕasu, potajkim hi×o do│ho do wobsydlenja p°ez S│owjanow. NastarÜe naspomnjenje wsy namaka so w urbariju Mu×akowskeho knjejstwa z lýta 1464. Najprjedy bý to jeno× wudwor, ale 1597 p°i˝dče cy│a wjes äGro▀dieben" do wobsydstwa Mu×akowskeho knjejstwa.

Legenda powýda, zo je tu za Ŕas rubje×nych ryŠerjow wýsty Hans Horn w lýŠe 1513 hnýzdo rubje×nych ryŠerjow za│o×i│. Za Ŕas 30lýtneje wˇjny bu te× jich hrˇd zniŔeny, kotry× stejeÜe mjez Dčýwinom a Horlicu. Te× pola Brýzowki, na puŠu z Kromole do Dčýwina, na äKoŔej horjeô, je pjeŔa podobny hrˇd sta│. Za to pak njeje twarskohistoriskich dopokazow. Na NiÜej drˇze mjez Mu×akowom a Grˇdkom le×acy Dčýwin dˇsta wot knjejstwa hrabje von Dohna c│ownu staciju. Ratarstwo a lýsnistwo býchu tehdy h│owne dčý│o wobydlerjow, kot°i× podstejachu haŔ do 1834 p│aŠacym porjadam za poddanow. Za knje×ich bý hˇ˝twjerstwo we h│ubokich lýsach wuznamne. Dčýwin s│uÜa hi×o z dawnych Ŕasow do Slepjanskeje wosady. Őulu, kotru× za│o×i Mu×akowski knjez hrabja Hermann von Callenberg, mýjachu tu wot 1836 haŔ do 1975. WuŔer Schildan skutkowaÜe tu nimale 30 lýt. Dčensa chodča dčýŠi w Slepom do Üule.

Napohlad wsy je so w zaÜ│ych lýtdčesatkach jara zmýni│. Dčensa je Dčýwin moderna gmejna z hladanymi le×ownosŠemi a wjele nowymi domŔkami. Lýsny jýzor a wˇlnoŔasny a woŔerstwjenski centrum njep°eproÜuja jeno× wobydlerjow, ale te× wÜitkich hosŠi, kot°i× do Dčýwina p°i˝du, k p°ebywanju. Direktnje p°i Lýsnym jýzorje su t°i sydliÜŠa z bungalowami, hdče× mˇ×e so 20 domŔkow wotnajeŠ. Aktiwne towarstwa, ka× towarstwo t°ýlcow, karnewalowe a sportowe towarstwo, staraja so p°ez cy│e lýto wo mnohe zarjadowanja, ka× t°ýlcowski swjedče˝, karnewal a sportowe zarjadowanja.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen