Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
MŘhlrose Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 
Grafik zu Mühlrose
podawki w Mi│orazu

Ŕasowa doba:

wopisanje:

1536

Mi│oraz bu 1536 prýni raz naspomnjeny.

1597

W Mu×akowskim kupnym zrýŔenju so wsy Brýzowka (Bre▀lug), Rowno (Rahn), Mu│kecy (Mulchwitz), Mi│oraz (Muhlro▀) a Trjebin (Treben) naspomnjeja.

1686-1690

Mjez 1686 a 1690 dˇ˝dče k wˇtrym rozestajenjam mjez Callenbergom a Mu│keŔanskimi, Mi│oraskimi a Rowniskimi burami, te×, dokel× zapowýdčachu robotu. Callenberg wu×iwaÜe p°eŠiwo jednotnje so spjeŠowacym buram swoje srýdki mocy jako sudny knjez: ch│ostanje z Šazanjom, arestom, dčý│om. BjezkˇnŔne procesy p°ed Budyskim Judiciumom Ordinariumom slýdowachu, p°i Ŕim× pak Mu×akowski stawowski knjez energisce prýjeÜe, zo je tuta instanca za jeho poddanow p°is│uÜna. Burja wopuÜŠichu swˇj statok, Šýkachu do susodneho Wojerowskeho knjejstwa, nýkot°i do Marki Braniborskeje.

1770-1975

Mi│oraz

1914

twar noweje Üule w Mi│orazu.

1962

za│o×enje noweho pohrjebniÜŠa

1966

p°enjesenje stareho pohrjebniÜŠa

1968

p°esydlenje dčýla Mi│oraza

1969

We Wocho×anskej brunicowej jamje poŔachu dčý│aŠ.

1973

Hercowski Šah Mi│oraskeje dobrowˇlneje wohnjoweje wobory za│o×ichu kameradojo 1973 w Mi│orazu.

1980

Mi│oraski m│odčinski klub za│o×eny

1995

Mi│oraz bu Ŕ│on Zarjadniskeho zjednoŠenstwa Slepo

1997

1997 p°esta nak│adowaniÜŠo wuhla dčý│aŠ a po 45lýtnym zakazu twarjenja bu prýni swˇjbny domŔk twarjeny.

1998

zagmejnowanje Mi│oraza do Trjebina

1999

1999 towarstwo Mi│oraskich seniorow za│o×ene

2007

poswjeŠenje kolesowanskeje ÜŠe×ki Slepo-Mi│oraz

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen