Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Mulkwitz Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 
Mulkwitz

Mu│kecy stanu so wjesny dčýl gmejny Slepo. Mu│kecy le×achu nýhdy wosrjedč bahnojtych │ukow a ×umpad│ow, mjez wjeskomaj Rowno a Nowe Mýsto p°i Struze. Wjesne mjeno Mu│kecy ma wÜelake wotwodčenja. W delnjoserbÜŠinje woznamjenja ämulkô te× ätlamiŔkaô.

W knize "Rotenburger Heimatbuchô na str. 185 piÜe Robert Pohl: "Der Name Mulkwitz hei▀t - Sitz des Geschlechtes, der mulk, welcher Name auch Dickbacke hei▀en kann." W Mu×akowskim kupnym zrýŔenju (posledni eksistowacy dokument wo prýnim naspomnjenju) z lýta 1597 so piÜe: "Das Dorf Mulkwitz mit seinen Zubeh÷r."

H│owne סr│o dochodow bý w tutym Ŕasu ratarstwo. 1759 býchu Mu│kecy te× raz jako Malkwitz zapisane. 1893 do 1972 mýjeÜe wjes swˇjsku Üulu. Do kˇnca 80ych lýt 20. lýtstotka býchu Mu│kecy p°i kromje brunicoweje jamy a z tym te× wot brunicoweho hˇrnistwa postajowane. Do zjednoŠenja Nýmskeje bý jama te× h│owny dčý│odawar w reginje a mýjeÜe wjacore filialne zawody. Mjez druhim w Mu│kecach te× hrahki zhotowjachu (äSpielzeugbudeô). NajwjetÜe p°edewzaŠe we wsy je dčensa firma "Reinert-Transporte GmbH", kotra× rozwi so k "hospodarskemu faktorej" w regionje.

Mu│kecy su dčensa zanjeseny, ma│y wjesny dčýl Slepoho z wobnowjenym jadrom a romantiskimi kuŠikami. P°ez wjes wjedče äÄabjaca kolesowanska ÜŠe×kaô. Turistiski magnet su rekultiwowane kˇnŔiny Mu│keŔanskeho wysokeho nasypa a te× Rˇlic m│yn p°i Sprjewi (Rula) (6 km zdaleny, hdče× mˇ×eÜ sej derje z kolesom dojýŠ).

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen