Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Kirchengeschichte Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Ŕas

wopisanje

1346

1346 cyrkej w Slepom we wopismje naspomnjena; s│uÜa k probstowni BudyÜin. Naspomnja so w MiÜnjanskej cyrkwinskej matrikli lýta 1346. Slepjanska cyrkej pochadča ze 14. lýtstotka a je najstarÜe twarjenje we wsy. NajstarÜi, z pˇlnych kamjenjow twarjeny dčýl cyrkwje je wo│tarniÜŠo a wˇn je jeniŔki w Hornjej úu×icy hiÜŠe eksistowacy pomnik pˇzdnjeje gotiki

1685

1685 Cyrkwinska │ˇdč bu pozdčiÜo p°itwarjena a ma lýtoliŔbu 1685. Wo twarje wý×e rozprawja jeno× powýsŠ. Nýhdy bý jeno× zwˇ˝ca na juhozapadnej stronje pohrjebniÜŠa. Na pohrjebniÜŠu woko│o cyrkwje buchu prjedy ludčo ze wÜitkich gmejnow wosady chowani.

1849

Hospodarske twarjena fary buchu 1849 nowe twarjene.

1862

PohrjebniÜŠo bu 1862 zawrjenene a kˇ×da gmejna dˇsta swˇjske.

1890

W lýŠe 1890 buÜtej t°ýcha cyrkwje a wý×e znowa krytej a murje wobmjetane a wobarbjene.

1894

1894 bu nowa fara natwarjena a nazymu samsneho lýta farar do njeje zaŠahny.

1923

1923 moler Ullrich z Grˇdka cyrkej nut°ka wobnowi. P°i tym jeho wumý│ski moler Wiliam Krause z Drje×dčan podpýrowaÜe.

1925

W prýnjej swýtowej wˇjnje wosada dwaj zwonaj woteda, nowej zwonaj farar Handrik 1925 na pokutnym dnju poswjeŠi.

1945 - 1946

16./17. apryla 1945 bu cyrkej p°ez granaty a bomby jara wobÜkodčena. Wjelb we wo│tarniÜŠu bý p°era×eny, wo│tar a │ubje dospo│nje zniŔene, wý×a a cyrkej dospo│nje wotkrytej. Po wˇjnje bu cyrkej krok po kroku zaso natwarjena. W aprylu/meji 1946 bu wý×a znowa zakryta, po tym te× cyrkwina │ˇdč. W oktobru 1946 bu znowa natwarjena cyrkej z nowymi piÜŠelemi swjatoŔnje poswjeŠena.

1948

K°i× we wo│tarniÜŠu stwori rýzbarka Dorothea von Philippsborn 1948.

1951 - 1952

Wonkowny wobmjetk cyrkwje bu 1951/52 wobnowjeny a poslednje rowy na pohrjebniÜŠu zrunane. Narowne kamjenje Wjelanec fararskeje swˇjby buchu p°i wonkownej muri wo│tarniÜŠa postajene.

1962

1962 p°ewjedče so nut°kowna renowacija cyrkwje, z kotrej× so 1963 pokroŔowaÜe. P°i tym wotkrychu stare freski.

1967

Wot 1967 su zwony elektrisce Šýrjene.

1979

1979 bu cyrkej wonkownje wobnowjena, cyrkwina wý×a bu z deskami zaŔinjena a zakryta ka× te× wonkowny wobmjetk ponowjeny a wobarbjeny.

1984

Dnja 24.03.1984 so po m│odčinskich rejach nýchtˇ do cyrkwje zadoby a wýcnu Ükodu naŔini.

1992

W lýŠe 1992 bu cyrkej znowa wobÜýrnje wot wonka zrestawrowana a le×ownosŠ woko│o njeje bu rjenje wuhotowana. P°i tym buchu markantne jehlinowcy woko│o zadnjeho dčýla cyrkwje puÜŠene. P│ˇt woko│o pohrjebniÜŠa bu wotstronjeny a p°i cyrkwi stejace lipy buchu zdčýla puÜŠene, zdčýla p°esadčene, tak zo nasta cyle nowy napohlad. Na ju×nej stronje pohrjebniÜŠa bu drˇha z parkowaniÜŠemi p°iprawjena a cy│a p°estrje˝ pohrjebniÜŠa z nowej trawu zasyta. Pomniki za padnjenych cyle w bliskosŠi buchu restawrowane.

1993 - 1994

W lýtomaj 1993/94 wotmý so nut°kowne restawrowanje po pomnikoÜkitnych zasadach.

1994

1994 so stolýtne wobstaŠe fary swjatoŔnje woswjeŠi.

1996

1996 swjeŠeÜe so 650. jubilej prýnjeho naspomnjenja cyrkwje 1346.

1999

Dnja 13.03.1999 bu w Slepjanskej cyrkwi we wob│uku zarjadowanja Serbskeho kulturneho centruma Slepo originalny Slepjanski serbski kwas p°edstajeny.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen