Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Wendische Stämme Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Kónèiny, do kotrychž serbske kmjeny pøipuæowachu

Serbja su jako narodna mjeñšina na juhowuchodŸe Nìmskeje žiwi. Pochad Slepjanskich Serbow so wjedŸe wróæo na dwaj h³ownej kmjenaj, na Milèanow a £užièanow. Hižo w 6. lìtstotku sydleše mjez Baltiskim morjom a Rudnymi horami resp. Šmrìèinami kaž tež mjez £objom, Wódru a Nisu na wšìch 20 s³owjanskich kmjenow.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen