Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Sorbische Sprache Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Najwanie piznamjo pisunose k serbskemu ludej a znamjo identity je naoowana serbska r. Densa su witcy Serbja dwurni, ra serbsce a nmsce. ȳowjek njeby wri, ale dobrota dwurnose me so z njelpinu sta, jeli bude dwurny owjek pez swoju wokolinu - mjenje abo ble zdwrliwje - k tomu namowjeny, zo ma rado nmsce re, potajkim nic w swojej maerinje. Tajke wanje je hustohdy k tomu wjedo, zo su Serbja swoju maerinu spuili. Dokel njeme nicht nikoho nuzowa, zo ma serbsce wukny, dyrbja witcy zamowii za serbske nalenose peco zaso na to hlada, zo so serbina powitkownje respektuje a maja za piswojenje serbiny wabi a wo lpinach dwurnose peswde. Chcemy rady, zo po mnosi wjele ludi w serbskim sydlenskim rumje, wosebje di a modostni, z dwmaj romaj wotrostu abo serbinu pasiwnje znaja. W Swobodnym kraju Sakska su welake regiony w serbskim sydlenskim rumje, w kotrych serbina we welakej mrje do wdneho iwjenja sua. Mjez Kamjencom, Budyinom a Wojerecami su wsy a te msta, hde wobydlerjo pichodnym generacijam serbinu dale dawaja. Tam potajkim ju ludo kdeje staroby w priwatnym a zjawnym iwjenju, w cyrkwi, pstowarnjach a ulach naouja. Tute wobuki, w kotrych so serbina naouje, dyrbimy zachowa a po mnosi rozri. Zakadne wumnjenje za to je, zo so w swjbach serbsce ri. Piwm pak te w swjbnym wobuku strach hrozy, zo so serbina do kuta ti. W densniim asu, w kotrym je wliw medijow jara wulki, je wotrosaca generacija hio w najmdej starobje z nminu konfrontowana, skrje pordko ze serbinu. W srjednej uicy (wokoo Wojerec a Slepoho) so serbina ldma hie w swjbach dale dawa. Tu serbina za di zwjeta njeje maerina.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen