Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Radwandern Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Slìdowace kolesowanske tury w Slepom a wokolinje Wam doporuèujemy:

Šæežka wódneho muža
Slepo Zmijowa króna – Wulki hat – kołowokoło Brìzowskeho jìzora a wróæo zdalenosæ: ca. 10 km

Ruta po holi a pralìsu 1
Slepo Zmijowa króna - Rowno (Wowèerski puæ, Dubrawica) – hlinowa jama – Kastanijowy dwór Trjebin a wróæo zdalenosæ: ca. 10 km

Kulturna ruta
Slepo Zmijowa króna – Serbska stwa a Njepilic dwór Rowno – Mułkeèanski wysoki nasyp a wróæo zdalenosæ: ca. 15 km

Ruta po holi a pralìsu 2
Slepo Zmijowa króna - Trjebin - Zwìrjenc – Bìła Woda a wróæo zdalenosæ: ca. 15 km

Ruta na bože spìæe („DŸeń muži“)
Slepo Zmijowa króna – Rólic młyn – Nowe mìsto – Serbska bróžnja a wróæo zdalenosæ: ca. 25 km

Kofejowa tura
Slepo Zmijowa króna - Lìsk – Schönheide – Horlièansku horu - DŸìwinski Lìsny jìzor - DŸìwin (Kwìtkaca kofejownja) a wróæo zdalenosæ: ca. 25 km

Tura po parkach a jìzorach
Slepo Zmijowa króna – Brìzowski jìzor – Kromola (park) - Jabłońc - Mužakow (park) a wróæo zdalenosæ: ca. 30 km

Tura po pusæinje
Slepo Zmijowa króna - Rowno - Hamor – Park błudŸenkow we Wochozach a wróæo zdalenosæ: ca. 50 km

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen