Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Tourismus in Schleife Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 
Kirche

Region lei w serbskim sydlenskim rumje, w kotrym so dwurnos densa hie pstuje. Wjele naokow a swjedenjow maja serbski pozadk.

K tomu sueja PTAI KWAS (swjei so kde lto wokoo 25.01. w Serbskim kulturnym centrumje z wosebitym zarjadowanjom ze welakimi wobdlenymi), w pstniskim asu mjez modymi a starymi je woblubowane CAMPROWANJE, DEBJENJE JUTROWNYCH JEJKOW z wustojnymi ludowymi wumcami (wiki jutrownych jejkow wotmwaja so kde lto knc mrca abo spoatk apryla dw njedeli do jutrow w Serbskim kulturnym centrumje). W jutrownej nocy pstuja KANTORKI w naim reginje hie naok JUTROWNEHO SPWANJA. CHODOJTYPALENJE je kde lto 30.04. MEJA SO STAJA rano 1. meju. Te mjejemjetanje (knc meje spoatk junija) a NJOWY SWJEDE z wulkim jchanjom wo koac ma zajimcy tu w septembru doiwi. Na Njepilic dworje wotmwa so kde lto SWJEDE NA NJEPILIC DWORJE, hde pedstajeja Slepjanske a druhe towarstwa kde lto naoki a wanja na iwe wanje a so prcuja, herbstwo HANZA NJEPILE haji. W Serbskim kulturnym centrumje organizuja so tohorunja tematiske wiki RJEMJESLNISKE A BURSKE WIKI w lu a wokoo kermue. W tutym zarjadniu wotmwa so kde lto k 1. adwentej zarjadowanje pod hesom NAOKI-DRASTY-TRADICIJE Na wsach su w KERMUNYM ASU swjedenje a reje. Na kdoltnu hodowniku rentnarjow pide w naej knnje wzo DETKO ze swojimaj pewoderkomaj. Cykownje je wosom WELAKICH WARIANTOW DETKA ZE 7 WELAKICH WSOW Slepjanskeje wosady. Spoatk decembra so detko w Slepjanskej cyrkwi wuohnuje.

Swdki serbskeje kultury naeje kniny ma hoso w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom a w Serbskej domizniskej stw w Rownom wobdiwa. Tjto zajimaweho ze zaose a pitomnose ma wo naich wsach zhoni. Wo podawkach zaych lt informuja fragmentariske zapisy, wopisma a mjee chroniki. W Serbskim kulturnym centrumje je pez cye lto jara wobrna WUSTAJECA DRASTOWYCH KLANKOW z nimale witkimi narodnymi drastami Slepjanskeho regiona wide. Tutu pehladku wudosponja DWUMSANA TEMATISKA PEHLADKA LUDOWYCH WUṂCOW NAEJE DOMIZNY.

Tola naa drastowa knina njeje jeno zajimawa dla swojeje serbskeje zaose. Te hewak poskiuje so tjto kulturnych wjerkow. K tomu lia turistiske wjerki w lu pi Brzowskim jzorje, ka kdoltny NEPTUNOWY SWJEDE, kotry zarjaduje Brzowske Domizniske towarstwo. NA REINERTEC RANCHI JE WJELE ZARJADOWANJOW W ASU MJEZ MRCOM A NOWEMBROM. W Dwinje je tohorunja kde lto COUNTRY-SWJEDE.

Kolesowarjam poskiuja puowanske browy, ka Kraj a ludo we Wojerecach, tury po naej domiznje. ulskim rjadownjam poskiuja so mnose ekskursijow na puowanskich dnjach, campach a projektnych dnjach mjez druhim w uli w zelenym w Popicy (zajimawe za rjadowniske jzby), na Reinertec ranchi (przdniske lhwa a campy), w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom (debjenje jutrownych jejkow, prezentacija serbskich naokow ...) a na Njepilic dworje w Rownom (zajimawy na pikad za skupiny studentow z wukraja, za dnjowych turistow abo skupiny puowacych).

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen