Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Schulgeschichte, Gründung PL
deutsche Version sorbische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Szkoła ewangelicka w Schleife została założona w roku 1730 przez Pana (Wolnego Pana) Muskau Alexandra von Callenberg. Szkoła w Mühlrose powstała w roku 1770. Dopiero w roku 1836 została założona nowa szkoła w Groß Düben, w 1837 w Neustadt, w 1892 w Mulkwitz, w 1899 w Rohne, w 1910 w Trebendorf a w roku 1911 w Halbendorf.

1772-1778

W lutym 1772 nauczyciel szkoły w Schleife, Michael Felffel, zwrócił się do poborcy podatków Grafa z prośbą o budowę nowego budynku szkoły. Prośba ta została w niedługim czasie spełniona, stary budynek szkoły został rozebrany i w roku 1778 został wybudowany nowy budynek wzdłuż podwórza kościelnego.

1844

W roku 1844 został urządzony nowy budynek szkoły i zakrystii na ulicy Dorfstraße.

1844-1865

Szkoła w Schleife była pierwotnie jedyną szkołą w parafii, jednakże w Neustadt i Mühlrose istniały małe oddziały szkolne dla małych dzieci. Tak na przyklad 84 dzieci ze Schleife, 60 dzieci z Rohne i 58 dzieci z Trebendorf, uczęszczały do szkoły w Schleife, która podzielona była na klasę starszą, średnią i najmłodszą. Dzieci w szkole w Schleife uczył kantor F. Th. Raede. Patronem szkoły był Wolny Pan Muskau Książę Fryderyk Holenderski.

1865

W roku 1865 rozbudowano budynek szkoły.

1899

W związku z budową nowej szkoły w Rohne w roku 1899 szkoła w Schleife straciła 88 dzieci, przez budowę nowej szkoły w Trebendorf 86 dzieci.

1918-1929

W roku 1918 w Schleife obowiązkowi szkolnemu podlegało ponownie 222 dzieci w 4 klasach, i brak miejsca stał się ponownie palącym problemem. Szukano możliwości rozwiązania tego problemu w restauracji Eschenbach i u kołodzieja Masula, ponieważ budowa nowego budynku szkoły w Schleife przeciągała się na skutek narzekań latami.

1928-1929

Wraz z budową nowej szkoły w latach 1928/29 nastąpił również rozdział szkoły od kościoła. Nowa szkoła została przekazana uroczyście do użytku 3 listopada 1929 roku.

1945-1955

Szkoła, po zakończeniu wojny w 1945 roku, okazała się być znowu za mała. Klasy wypełniły się dodatkowo dziećmi uchodźców ze Śląska. Już w latach wojny klasy były przepełnione do granic swoich możliwości, ze względu na dzieci, które były ewakuowane z dużych miast. Już w latach wojny zajęcia szkolne były ograniczone ze względu na brak nauczycieli oraz z powodu licznych akcji, ale w lutym 1945 zajęcia zostały zupełnie przerwane. Po przerwaniu zajęć praca szkoły została podjęta na nowo w sierpniu 1945 roku. Przyczynił się do tego Proboszcz Heinrich Trompke i pochodzący ze Śląska nauczyciel Paul Triebs. W latach powojennych posiłkowano się ponownie innymi pomieszczeniami. Tym razem były to budynki restauracji Lehmann a później administracyjne. Lekcje prowadzono również popołudniami, ponieważ brakowało pomieszczeń klasowych. W budynku szkoły przekształcono piwnicę i aulę na klasy.

1961

Ponieważ Schkoła w Trebendorf została na skutek działań wojennych spalona, dzieci z Trebendorf musiały znowu chodzić do szkoły do Schleife, dopóki ich szkoła nie została odbudowana. Aby rozwiązać problem braku pomieszczeń klasowych, w roku 1961 na obrzeżach ogrodu szkolnego postawiono dobudówkę, w której urządzono 4 klasy. Na skutek budowy osiedla Glück-Auf oraz napływ młodych ludzi liczba dzieci szybko wzrosła, tak że szukano awaryjnego rozwiązania.

1969-04-30

30 kwietnia 1969 roku Burmistrz Helmut Christmann wkopał kamień węgielny pod budowę nowej 10- klasowej wspólnej szkoły centralnej.

1971-04-03

4 marca 1971 został przekazany pierwszy odcinek budowy zgodnie z ustaleniami.

1972

Rozpoczęto budowę drugiego odcinka i w dniu 9 listopada 1972 przekazano drugi odcinek budowy.
W klasach 5- 10 uczą się również dzieci z okolicznych wiosek Halbendorf, Groß Düben, Rohne, Trebendorf, Mulkwitz i Mühlrose. Po przekazaniu drugiego odcinka budowy szkoły w Groß Düben, Halbendorf, Mühlrose i Mulkwitz zostały zamknięte. Tylko w szkołach w Rohne i Trebendorf nadal trwają zajęcia w klasach 1- 4. Nowa szkoła centralna jest w stanie pomieścić 650- 720 dzieci.

1977-12-10

Już 10 grudnia 1977 została oddana do użytku nowa hala sportowa. Nowy budynek został przyłączony, tak jak boisko sportowe, do szkoły, aby finansować jego bieżące utrzymanie. Dzieci okolicznych gmin dowożone są do szkoły do Schleife busami.

1984

Zajęcia szkoły podstawowej dla klas 1 - 4 odbywają się w nowej szkole przy ulicy Hoyerswerdaer Straße.

2004

Rozbudowa placówki przedszkolnej w Schleife została zakończona. Nowe pomieszczenia na poddaszu wykorzystywane są teraz przez całodzienną świetlicę dla dzieci, która znajdowała się przedtem w szkole średniej.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen